gou物车填写核对订单信xi成gong提交订单等待付款等待发huo订单已完成

青岛股票配资

商pin信xi商pin单价yun费数量小计caozuo
ji续gou买

共计0件商pin合计(含yun费):¥0qu结算

?

主办单位:台州市装shi建材行业协会、《台州装shi》杂志社、12315消费weiquanfu务zhan、台州仲裁wei员会调解zhong心